Vaginal behandling

ambers.se

Vaginal behandling

Kvinnor drabbas med stigande ålder ofta av vissa gynekologiska besvär som har ett starkt samband med hormonella förändringar, t.ex. att slidan mörknar, är slapp eller torr och smärtar vid samlag och att det uppstår urininkontinens, särskilt när man hostar och nyser. De här problemen påverkar i stor utsträckning det dagliga livet och aktiviteterna och leder så småningom till dålig livskvalitet. ”Vaginal laserbehandling med fraktionerad CO2” är en avancerad och minimalt invasiv teknik inom föryngring som används för att behandla gynekologiska problem i samband med klimakteriet/symptom efter klimakteriet.

Eftersom fraktionerad CO2 är en ny teknik har man ofta frågat om hur effektiv och säker den är. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren om vaginal laserbehandling som kvinnor bör ta del av innan de får behandling.

Fråga: Vad är det för skillnad mellan vaginal laserbehandling och läkemedel, t.ex. vaginalkräm och vaginala suppositorier?

Svar: Vaginal laserbehandling har godkänts av Food and Drug Administration (FDA) i Europa och Thailand för att vara effektiv och säker. Denna FDA-godkända teknik uppges vara mycket säker eftersom den inte gynnar någon avvikande cellförökning i slidan. Som jämförelse kan nämnas icke-godkända vaginalkrämer eller suppositorier som tvärtom kan störa cellförökningsprocessen, vilket kan leda till avvikande celltillväxt.

Dock måste man före behandlingen be om råd från en erfaren gynekolog för att säkerställa att behandlingen verkligen lämpar sig för var och en av patienterna.

Avancerad vaginal laserbehandling med hjälp av fraktionerad CO2-laser med en 360 graders sond som täcker hela vaginalväggen kan avsevärt förbättra den vaginala hälsan. Under ingreppet förs vaginalsonden in i slidan. Den leder in laserenergi för att stimulera fibroblastceller, biologiska celler som syntetiserar vaginalt kollagen så att de fungerar mer effektivt i återuppbyggnadsprocessen av kollagen utan invasiv ablation samtidigt som de ökar återfuktningen och stramar upp vaginal vävnad, vilket medför minskade symtom på urininkontinens, särskilt vid nysningar och hosta. Dessutom kan skannern med sin 360 graders skanningsförmåga ytterligare stimulera kollagenproduktionen och hudens exfolieringsprocess. Detta leder till att den vaginala huden blir märkbart ljusare och slätare inom en vecka efter ingreppet.

Fråga: Vem kan ha nytta av vaginal laserbehandling?

Svar: Denna avancerade teknik rekommenderas starkt för kvinnor med gynekologiska problem, t.ex:

 • Slapp och torr vagina som smärtar vid samlag;
 • Vagina som mörknat, och
 • Urininkontinens, särskilt när man hostar eller nyser.

Fördelarna med vaginal laserbehandling är dessutom följande:

 • Åtstramning av slidan;
 • Återfuktning av slidan;
 • Återställer vaginal balans;
 • Minskning av urininkontinens vid hosta och nysningar;
 • Lindring av smärta vid samlag;
 • Ökad sexuell lust, och
 • Ljusare och slätare vaginal hud.

Fråga: Gör det ont att genomgå vaginal laserbehandling?

Svar: Vaginal laserbehandling är ett icke-invasivt tillvägagångssätt som inte orsakar någon smärta under behandlingen. Skannern med en skanningsförmåga på 360 grader är väl utformad för att fraktionera lasern utan att irritera slidan. Dessutom tar behandlingen inte längre än 5-10 minuter, därför kan patienterna känna sig lugnt förvissade om att behandlingstiden är relativt snabb och att obehaget i samband med behandlingen är minim

Fråga: Hur lång tid tar det att slutföra behandlingen?

Svar: I allmänhet omfattar den totala behandlingen med vaginal laser tre behandlingstillfällen och inget av dem tar lång tid att genomföra. Intervallet mellan varje behandling är cirka 1-2 månader, och sker under strikt överinseende av erfarna och välutbildade gynekologer. De märkbara förändringarna efter den första behandlingen kan uppnås inom 4-6 veckor. De vaginala förändringarna kan bland annat bestå av en återfuktad vagina och en ljusare hudton. Kollagenstimuleringen och remodelleringen tar dock upp till två månader. Samråd med gynekolog rekommenderas starkt före behandlingen för att bedöma den vaginala hälsan och utforma en lämplig behandlingsplan i enlighet med detta.

Fråga: Finns det risk att det uppstår infektioner under behandlingen?

Svar: Risken att bli smittad under behandlingen är extremt liten eftersom det är ett icke-invasivt ingrepp som utförs via slidan utan kirurgi. Dessutom är behandlingstiden mycket kort och man behöver inte göra något snitt, vilket innebär minskad infektionsrisk, mindre smärta och snabb återhämtning.

Fråga: Hur ofta bör man göra vaginal laserbehandling?

 Svar: Det beror helt och hållet på individens symtom och tillstånd. I allmänhet rekommenderas upp till tre laserbehandlingar per år av vaginan. En gynekolog kan göra en bedömning och fastställa behandlingsschema och uppföljningar.

Fråga: Kan man göra vaginal laserbehandling under mensen?

Svar: Det rekommenderas absolut att få behandling efter mensen. För att få den här behandlingen bör man dessutom inte ha någon vaginal infektion eller inflammation. Graviditet, medicinsk bakgrund av genital herpes och pågående användning av antikoagulantia är kontraindicerade och kräver extra rådgivning.

Fråga: Hur sköter man om sig efter behandlingen?

Svar: Efter ingreppet rekommenderas patienterna att:

 • Tillfälligt avstå från tunga lyft och träning
 • Se till att det behandlade området inte blir irriterat eller påverkat
 • Avstå från samlag i minst 7 dagar
 • Se till att hålla det behandlade området rent och torrt.
 • Undvika åtsittande underkläder.

Fråga: Vilka är de främsta fördelarna med vaginal laserbehandling jämfört med andra behandlingsmetoder?

Svar: Det är en icke-invasiv metod som ger mindre smärta och obehag, färre komplikationer, innebär mindre tidsåtgång och snabbare återhämtning. Det krävs ingen kirurgi, så det finns alltså inget snitt eller ärr.

Fråga: När tar patienterna denna behandling?

Svar: Oavsett ålder kan man överväga vaginal laserbehandling när patienter lider av gynekologiska problem, t.ex. slapp och torr vagina, att vaginan mörknat och om man fått urininkontinens, särskilt vid hosta och nysningar.

Fråga: Kan det uppstå blödningar i slidan vid behandlingen?

Svar: Detta mindre invasiva ingrepp medför inte någon vaginal blödning. Under ingreppet förs en vaginalsond in i slidan. Den riktar in laserenergi för att stimulera fibroblastceller och återuppbyggnad av kollagen utan någon invasiv ablation samtidigt som den ökar återfuktningen och stramar upp den vaginala vävnaden.

Vaginal laserbehandling är en effektivt metod för kvinnor med vaginala problem. Förutom de kosmetiska fördelarna kan den vaginala laserbehandlingen även leda till att kvinnan får avsevärt förbättrat självförtroende.