Integritetspolicy

 Personuppgiftspolicy

Vi på Ambers är måna om att vara helt transparenta med hur vi arbetar och hur vi hanterar dina personuppgifter. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, inklusive cookies, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig, som vår besökare, kund eller patient. 

För att läsa mer om hur dina personuppgifter som du anger när du bokar hanteras av bokadirekt.se kan du läsa mer på bokadirekt.se

 

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information.Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Denna policy beskriver hur vi på Ambers samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

IPL Behandling Stockholm

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in information, som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig. Det inkluderar personnummer, adress, kontaktuppgifter såsom telefon, epostadress etc. Uppgifterna kan även innehålla bilder före och efter behandlingar.

Vad använder vi uppgifterna till?

 • För att kunna hantera beställningar och bokningar av behandlingar
 • För att kunna hantera leveranser av beställda varor
 • Se historik av dina köp
 • Hantering av betalningar
 • Hantering av reklamationer och garantiärenden.

 

Hur länge behåller vi informationen?

Informationen som vi använder för utskick av erbjudande etc. behåller vi tills du själv väljer att ta bort uppgifterna. Det kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

 

Vilka har tillgång till din information?

Endast personal från Läppoteket kommer att hantera uppgifterna. Samtliga dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Följande uppgifter kan du erhålla från oss:

 • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.
 • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen.
 • Du kan begära att vi skall radera dina personuppgifter. Dock ej de uppgifter som lagar kräver att vi behåller.
 • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

 

Webbsidan

Marknadsföring

Vår hemsida används för att informera om våra tjänster och produkter samt inbjudan till event och andra aktiviteter. I dagsläget finns ingen webb-butik.

Besökare av vår webbplats

Vår hemsida används IP-adress och information om din användning av webbplatsen inkl. datum och tid och cookies. (Läs mer om cookies)

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som senare kan hämtas från din dator av vår webbsida. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies används för att förbättra vår hemsida. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis vilka av våra sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas. Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du spärra detta via din webbläsares hjälpfunktion.

Hur lagras uppgifterna?

Samtliga uppgifter krypteras och lagrad i två geografiskt separat datahallar i Sverige och i Denmark. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina person­uppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings-, skatte- och patientdatalagstiftning.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 • Överföring till annan personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.
 • Återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som du tidigare gett ditt samtycke till.

 

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslag-stiftning så ser vi gärna att ni hör av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Uppdatering av denna policy

Uppdatering av denna policy kommer att ske kontinuerligt. Information om detta kommer att finnas på våra resp. hemsidor. Uppdaterad senast 04 juni 2020.

Kontakt

Om du har frågor angående denna policy, kontakta oss på:

Ambers /Göteborgsvägen 89, Mölndal

Tel. 031 727 23 21

E-post: info@ambers.se