HÅRAVFALL HOS KVINNOR

ambers.se

HÅRAVFALL HOS KVINNOR – HOS KVINNOR

För de flesta av världens alla kvinnor är deras hår långt ifrån någon ståtlig prydnad utan är snarare något som är ganska svårskött. Att tappa hår när man duschar på morgonen eller blåser det torrt med hårtork är normalt och det händer alla. Vi tappar i genomsnitt 50-100 hårstrån på en dag eftersom dessa hårstrån går igenom sin tillväxtcykel och nya hårstrån ersätter de som tappats. Men när man tappar fler hårstrån än de som växer upp igen eller börjar uppleva att håret tunnas ut, då kan det vara värt att fundera över det.Miljontals amerikanska kvinnor har problem med håravfall med olika underliggande skäl.

I USA har man utnämnt augusti till den nationella månaden för uppmärksammande av håravfall för att belysa ett tillstånd som drastisk påverkar patienter känslomässigt vad gäller både självförtroende och utseende. Lyckligtvis finns det ett antal olika behandlingar mot håravfall som kan rekommenderas av dermatologer och plastikkirurger beroende på den bakomliggande orsaken till håravfallet. Bland dessa behandlingar är PRP-behandling en lovande metod för att kvinnor på ett säkert och effektivt sätt ska få tillbaka både håret och självförtroendet.

Här följer de vanligaste orsakerna och behandlingarna för håravfall hos kvinnor:

ALOPECIA AREATA:

Alopecia Areata är den främsta orsaken till håravfall och det är ett autoimmunt tillstånd där kroppens immunsystemet attackerar de egna cellerna i hårsäckarna istället för att gå på eventuella virus eller bakterier. Enligt National Alopecia Areata Foundation (NAAF) är cirka 7 miljoner människor i USA drabbade av det här tillståndet. Det förekommer hos både män och kvinnor men är vanligare bland kvinnor. Orsaken är fortfarande okänd men tillståndet kan utlösas av sjukdom och stress.

Symtom: Symptomen på alopecia areata visar sig i tre olika former:

  1. Runda kala fläckar i hårbotten
  2. Total förlust av hår på huvudet, vilket kallas alopecia totalis
  3. Hårförlust över hela kroppen, vilket kallas alopecia universalis

Patienter kan uppleva irritation eller stickningar på området innan den kala fläcken uppstår.

Håravfall hos kvinnor

Behandling: De behandlingsalternativ som finns att tillgå vid alopecia areata är bland annat kortisoninjektioner som injiceras direkt på de kala fläckarna. Även topisk kortison, däribland Minoxidil (Rogaine) samt antralinkräm rekommenderas för behandlingen. Alltfler forskare utvecklar nya krämer och tabletter som baseras på JAK-hämmare (en sorts föreningar) som specifikt utformats för behandling av alopecia areata. Enligt NAAF pågår kliniska tester för att avgöra hur säkra och effektiva de här läkemedlen är.

ÅLDERSRELATERAT HÅRAVFALL:

Åldersrelaterat håravfall kallas även kvinnlig håravfall eller androgen alopeci. Cirka hälften av alla kvinnor över 50 år upplever en viss uttunning av håret som gradvis leder till att alltmer av hårbotten syns. Majoriteten av alla kvinnor efter en viss ålder drabbas av det här problemet.

Hormonrubbningar har stor betydelse när det gäller kvinnligt håravfall. När kvinnor hamnar i klimakteriet och mensen upphör förändras så sakteliga balansen mellan östrogen- och testosteronhormon. Den extra frisättningen av testosteron runt hårsäcken leder till minskad tjocklek på hårstrået och det tappas snabbare.

Behandling: För att bibehålla en minskning av hårbortfallet rekommenderar läkarna vanligtvis det receptfria läkemedlet Minoxidil (Rogaine).

En annan nytillkommen behandlingsmetod som används för att få håret att växa ut igen är håråterställande behandling med trombocytrik plasma (Platelet Rich Plasma eller PRP) som är ett icke-invasivt, säkert, bekvämt och mycket effektivt sätt att få tillbaka det tappade håret och för att bromsa hårförtunning. PRP-förfarandet innebär att man tar patientens eget blod och separerar, trombocyter från detta och sedan injicerar dessa trombocyter i de drabbade områdena över hårbottnen. Resultaten visar sig som ny, tjock och tät hårväxt inom 4-6 månader, något som fortgår under 12-15 månader.

GENETISKT/ÄRFTLIGT HÅRAVFALL:

Genetiskt håravfall kallas även androgenetisk alopeci och är en av de vanligaste orsakerna till håravfall. Du kan ärva genen från din mor eller mormor och risken är till och med högre om din mor och far hade problem med håravfall.

Symtom: Kvinnor med här problemet utvecklar håravfall i hårfästet under luggen. Tillståndet utvecklas gradvis och kan börja visa sig i 20- eller 30-årsåldern.

Behandling: Minoxidil (Rogaine) kan appliceras på den drabbade delen av hårbottnen två gånger om dagen. Kvinnor bör dock ta det här läkemedlet enbart på läkares rekommendation eftersom det kan ge biverkningar. Gravida kvinnor bör inte ta det.

TELOGEN EFFLUVIUM:

Telogen effluvium är ett tillstånd där man dagligen tappar stora hårmängder vid schamponering, kamning och styling. Tillståndet uppstår vanligtvis efter graviditet, någon större operation, extrem stress eller viktminskning eller som en bieffekt av vissa läkemedel som exempelvis betablockerare, antidepressiva medicin och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Vid det här tillståndet övergår håret mycket snabbt från tillväxtfas till vilofas och därefter går det in i fällningsfasen.

Symtom: Vid allvarlig telogen effluvium kan en kvinna tappa en handfull hårstrån. Symtomen på det här tillståndet visar sig vanligtvis inom sex veckor till tre månader efter graviditet, operation, någon stressig händelse eller viktminskning.

Behandling: Om håravfallet beror på operation eller graviditet måste patienten ge sig till tåls tills håravfallet avtar. Om håravfallet orsakas av medicinering bör patienten prata med läkaren om att eventuellt byta läkemedel eller sänka dosen. Om stress är den huvudsakliga orsaken bör du göra allt du kan för att minska stressen.

SLUTSATS:

De kvinnor som av någon anledning upplever håravfall bör inte vänta tills håravfallet upphör av sig självt utan konsultera en dermatolog eller plastikkirurg. Hårets tillstånd påverkar inte bara ditt utseende, det är också en viktig indikator på hur du mår.

Vi på Ambers laserklinik finns här för att hjälpa dig och tillhandahåller den bästa lösningen för håravfall. Vårt engagerade team av plastikkirurger erbjuder den bästa PRP-behandlingen i Göteborg och gör att du får det vackra utseende du verkligen vill ha.