Herpes Behandling i Göteborg

Herpes behandling

Herpes Behandling i Göteborg

Herpes är ett virus som oftast visar sig som blåsor runt munnen men det ger inte symtom hela tiden.

Det finns två olika typer av herpes. Det ena ger munsår och den  andra ger framför allt blåsor i underlivet.

Infektioner förorsakade av herpes typ 1 angriper i första hand huden runt näsa och mun, slemhinnor i munhåla, näsan och ögat samt läpparna och typ 2 angriper främst slemhinnor och hud i och omkring könsorganen.

Första infektionstillfället med typ 1 eller 2 kan vara förenat med feber och blåsor i munhåla, svalg eller genitalt.

Båda virustyperna kan ge återkommande episoder med lokala blåsbildningar och sveda.

Munsår på läppen

Munsår på läpparna eller runt munnen är de vanligaste symtomen. Huden kan då klia, vara röd och svullen, öm och kännas stickande och pulserande. Efter några dagar bildas smittsamma, vätskefyllda blåsor på läppen och runt munnen.

Herpes i underlivet

Var tredje person bär på herpesvirus. De flesta vet inte om det. Om du får herpes i underlivet kan det – men inte alltid – först kännas ömt och klia innan du får små blåsor. Herpes går över av sig själv.

Första herpesutbrottet med kännbara symptom kan ses allt från några dagar efter en sexuell kontakt till flera år efter smittotillfället. Första gången man får ett utbrott kan symtomen vara uttalade med smärtsamma blåsor och sår och man kan även få svullna lymfkörtlar i ljumskarna och feber. Besvären kan sitta i upp till 2-3 veckor. Vid återkommande genital herpes är symptomen lindrigare och brukar gå över inom 1 vecka. Det är främst HSV-2 som ger återkommande herpesutbrott i underlivet.

Symtomen försvinner alltid av sig själva

Viruset kan bli kvar i kroppen i inaktiv form. Hos många som smittats med herpesvirus aktiveras viruset då och då och ger upphov till nya blåsor. Fysisk eller psykisk stress, förkylningar, sol och menstruationer kan vara faktorer som utlöser en ny infektion.

Herpes kan smitta också när viruset är latent, även om smittan vanligen sprids från synliga blåsor.

Behandling med medicinsk laser kan hindra herpesblåsorna från att bildas medicinsk laser påskynda utläkningen och minska besvären.